Sobirania i Justícia, associació independentista
BUTLLETÍ NÚMERO 09
15 D'OCTUBRE DE 2010

Editorial


Agustí Bassols

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, com Entitat de primer ordre en el camp del Dret, s’ha cregut en el deure d’exposar la seva opinió sobre la sentència del Tribunal Constitucional contra el nostre Estatut d’Autonomia. Això no té res d’estrany, perquè, des de la seva constitució l’any 1840, l’Acadèmia sempre ha donat proves del seu interès i preocupació pel Dret català i pels drets dels catalans. Recordem, per exemple, el fort recolzament que va donar, l’any l889, amb motiu de la promulgació del Codi de Dret civil espanyol, a la protesta contra l’article l5 que implicava una greu discriminació contra els catalans i els naturals d’altres territoris amb dret propi (foral), en relació amb els espanyols sotmesos al dret del referit Codi, considerat com Dret comú. Amb el temps, l’aplicació d’aquest article hauria comportat un empobriment del dret català i el correlatiu i infundat augment de l’acció del dret civil comú o general. Finalment la protesta es va imposar i va obligar a esmenar aquell article i a publicar una nova i segona edició del Codi. Com a fet més recent, també podem referir-nos al capteniment de l’Acadèmia amb motiu dels recursos d’ìnconstitucionalitat interposats pel govern espanyol (anys l987-91) contra dues lleis aprovades pel Parlament català, que finalment foren retirats. Però aquest és un tema que mereix capítol a part i que algun dia haurà d’escrure’s.

Tornant a la sentència del Tribunal Constitucional, i com ja hem dit al principi, l’Acadèmia ha donat a conèixer, a través de la seva Web, una declaració en la qual, deixant a part els aspectes polítics de la qüestió i en espera de poder fer una anàlisi detallada del text íntegre de la resolució, entén que ja ara es poden formular unes consideracions jurídiques, en especial en matèria de llengua catalana, de dret civil català i del poder judicial. I amb la prudència i moderació propis de l’habitual llenguatge acadèmic, però amb tota claredat, ha formulat unes interessantíssimes consideracions crítiques que convé divulgar, tant més atenent a la solvència i autoritat de l’Organisme de qui provenen, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. (Trobareu la declaració de referència en aquest mateix Butlletí, immediatament a sota, com un article més del seu contingut).

També s’ha reunit la Conferència de Presidents de les Acadèmies de Catalunya per tractar de la referida sentència del Tribunal Constitucional, com ha fet altres vegades per pronunciar-se sobre matèries d’interès general.

La Conferència ha fet constar el seu rebuig de la sentència en qüestió per diverses raons, entre les que destaquen els maltractaments a la llengua catalana i els criteris atemptatoris a la dignitat de Catalunya en relació amb la realitat de la nació catalana. La Conferència també ha tingut coneixement de la declaraci& oacute; formulada per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació i ha acordat adherir-se al seu contingut.

L’anterior comentari sobre la solvència i l’autoritat d’aquesta Acadèmia em plau ara estendre’l a totes elles i, per tant, a la Conferència que les uneix.

Comentar l'article
Enviar a un amic
Imprimir plana

  TORNAR A L'ÍNDEX

Baixa subscripció butlletí: sij@sij.cat
Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats