Sobirania i Justícia, associació independentista
BUTLLETÍ NÚMERO 25
15 DE MARÇ 2012

Activitats SiJ


Gran eix ferroviari europeu

Per què una Comissió d'Infraestructures?

Alfons Ortí

La prosperitat d’un país està lligada tant a la capacitat i força d'iniciativa de les persones com a la potència de les infraestructures de què disposa perquè aquestes actuen com elements de suport a la vida social i econòmica.

Les principals infraestructures que avui considerem són les que ens proporcionen serveis generals necessaris pel funcionament de la societat en el seu conjunt i que podríem classificar en infraestructures del transport, energètiques, hidràuliques, telecomunicacions, a més d’aquelles altres d'ús directe de les persones com són les que constitueixen la vivenda, els sistemes educatius i de salut, el comerç i la indústria, el lleure, etc.

En tot cas, les infraestructures suposen grans inversions inicials i els beneficis que d’elles se’n deriven es produeixen durant un llarg període de temps. La construcció d’infraestructures és una inversió a llarg termini, i la seva rendibilitat ha de ser avaluada a partir d’una encertada combinació en les previsions de beneficis econòmics i de beneficis socials.

La gestió de les infraestructures, en la nostra societat del segle XXI, es realitza seguint diversos models segons el tipus d’obra de què es tracta  i l’organització sociopolítica dels estats: gestió directa per l’estat, amb finançament a partir dels pressupostos públics i de lliure disposició pels ciutadans, gestió per empreses privades, amb finançament privat i a disposició dels ciutadans a canvi del pagament d’una tarifa, o diverses solucions, pel que fa als temes d’inversió, regulació i tarifes, intermèdies entre les enunciades.

Aquelles infraestructures que, en general, més pressupost públic consumeixen són les del transport, i és per això que en elles es manifesta de manera més clara i evident que en qualsevol altra classe els diversos criteris territorials emprats per l’estat espanyol en la seva política de foment. La política d'infraestructures del transport discrimina negativament Catalunya i constitueix un fre al seu desenvolupament social i econòmic i un element significatiu en el conflicte actual entre Catalunya i Espanya.

Ampliació de concessions d’autopistes de peatge mentre s’omplia tot Espanya d’autovies gratuïtes durant els anys 90, abandonament de les línies ferroviàries de Catalunya per manca de manteniment i inversions i retard intencionat en l’enllaç d’alta velocitat amb Europa reclamat per Catalunya des dels anys 80’s, bloqueig del trànsit internacional a l’aeroport del Prat per tal de potenciar artificialment Barajas, intents continuats de derivar cap altres contrades les futures línies de mercaderies ferroviàries amb ample europeu, insuficient connexió viària i ferroviària dels ports de Barcelona i Tarragona, etc. són elements clau per entendre la discriminació que pateix Catalunya.

En el treball realitzat per la Comissió d’Economia de SiJ sobre la Viabilitat Econòmica de la Independència de Catalunya, i en un dels seus apartats, ja es fa una anàlisi succinta de l’estat de les infraestructures del transport, però entenem que el tractament injust de Catalunya que s’hi posa de manifest i la seva importància econòmica requereixen un tractament més aprofundit que expliqui el per què de la situació i justifiqui àmpliament les propostes que des de molts sectors s’estan fent en els darrers temps.

Aquests i altres temes són els que es proposa estudiar la Comissió d’infraestructures de Sobirania i Justícia en els  propers mesos. Posteriorment la seva tasca s’haurà d’eixamplar amb temes d’infraestructures energètiques, de telecomunicacions, indústria i potser d’altres.

Comentar l'article
Enviar a un amic
Imprimir plana

  TORNAR A L'ÍNDEX

Baixa subscripció butlletí.
Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats