Sobirania i Justícia, associació independentista
BUTLLETÍ NÚMERO 06
15 DE JUNY 2010

Sobirania & pensament


La punxa d'en Jap (Joan Antoni Poch)

Dèficit fiscal i nou finançament

Elisenda Paluzie

El nou Estatut manté Catalunya en el sistema de règim comú, multilateral, on totes les comunitats autònomes acaben acordant amb el Ministeri d’Economia un model en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es plasma en la LOFCA. El model final acordat és molt semblant a l’anterior: les CCAA tenen uns ingressos tributaris que ara augmenten: així, la cistella d’impostos és la de l’Estatut per totes les comunitats autònomes (50% IRPF, 50% IVA, 58% Especials). Però aquests recursos tributaris es veuen reduïts a Catalunya pels mecanismes d’anivellament.

Aquests mecanismes es fan ara més complexes i el model es fa més incomprensible pel profà. Així, ara se separen els serveis finançats en dos: el fons de garantia de serveis fonamentals de l’Estat del Benestar, als quals es destina el 75% dels ingressos tributaris de les comunitats autònomes, i els altres serveis, finançats amb el 25% restant.

El Fons de Garantia actua com a bossa comuna per totes les CCAA i aplica uns criteris de repartiment (població ajustada) per decidir quina quantitat li toca a cada una.

Si a Catalunya li toca menys del 75% dels seus ingressos ha de fer una transferència neta al fons: El fons de transferència de garantia és negatiu. En canvi, les CCAA que amb el seu 75% no hi arriben reben una transferència positiva.

Els altres serveis es financen amb el 25% dels ingressos tributaris normatius, però es poden veure reduïts si el fons de suficiència és negatiu, o augmentats si és positiu. El fons de suficiència té la funció de garantir el finançament de totes les competències a totes les CA.

En el cas de Catalunya, els dos fons d’anivellament són negatius, és a dir que detrauen recursos impositius que es destinen a les altres comunitats autònomes. A banda, Catalunya es beneficiarà d’un fons nou, el de competitivitat, destinat a compensar les comunitats autònomes que obtenen recursos per sota de la mitjana, com a conseqüència de l’aplicació del sistema anterior.

Quina millora ha tingut Catalunya? Els professors Ruiz Huerta i Garcia en un informe recent sobre federalisme fiscal de l’Institut d’Economia de Barcelona (vinculat al Conseller Castells) estimen la millora pel 2010 en 2.152 milions d’euros i pel 2012 en 2.798 milions d’euros. La Generalitat ha fet públiques les dades de millora del finançament pel 2009: 1.990 milions d’euros, i la bestreta del nou model pel 2010: 2.370 milions. Les dades exactes les coneixerem en dos anys, quan hi hagi les liquidacions.

Què representa aquesta millora en termes de reducció del dèficit fiscal de Catalunya? El darrer any pel qual es compta amb les estimacions del grup dexperts de la Generalitat & eacute;s el 2005 i el dèficit va assolir el 9,8% del PIB. Si sha mantingut en el temps, el 2009 el dèficit seria de 20.282 milions deuros. Per tant, la millora del finançament representaria únicament una reducció dun punt del dèficit (8,8% del PIB). Una millora doncs molt limitada, i que no resoldrà el greu problema del dèficit fiscal.

Comentar l'article
Enviar a un amic
Imprimir plana

  TORNAR A L'ÍNDEX

Baixa subscripció butlletí.
Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats