Sobirania i Justícia, associació independentista
BUTLLETÍ NÚMERO 25
15 DE MARÇ 2012

Editorial


Agustí Bassols

(I) El Govern de Catalunya ha atorgat als Srs. Josep M. Ainaud de Lasarte i Antoni M. Badia i Margarit la Medalla d’Or de la Generalitat, la màxima distinció honorífica aplicable. Al Sr. Ainaud se li ha atribuït pels seus mèrits com historiador i per la seva contribució a la continuïtat del país i al Sr. Badia i Margarit per la seva aportació al prestigi de la llengua i de la cultura catalanes. Es tracta de dos savis catalans que han dedicat la seva vida a Catalunya i són grans mereixedors de l’elevat honor que se’ls ha conferit. Des d’aquest butlletí, Sobirania i Justícia els transmet la seva més deferent felicitació i felicita també al Govern pel seu encert en la concessió d’aquests guardons. També ens plau recordar que el Sr. Badia i Margarit és President d'Honor de la nostra Associació.

(II) A mitjans del passat mes de febrer, el Sr. Joaquim Torra Pla, President de la Junta de l’Associació, el Sr. Vicens Pedret Clemente, Tresorer i el Sr. Jordi Cortada Pasola, vocal, van presentar la dimissió irrevocable dels seus respectius càrrecs, per separat i per raons personals. Acceptades aquestes dimissions, la Junta va elegir com a President del propi organisme l’associat Sr. Oriol Polo Ribas, com a Tresorer el també associat Sr. Joan M. Trias Vidal de Llobatera i per cobrir la vocalia vacant la Sra. Alícia Casals Gelpí. Però, d’acord amb els nostres Estatuts, llurs nomenaments hauran de ser ratificats per la primera Assemblea que se celebri.

(III) El dia primer d’aquest mes de març va tenir lloc un altre dinar-col·loqui organitzat per Sobirania i Justícia que va reunir una molt nombrosa assistència. Tal com estava anunciat, el conferenciant, lIlm. Sr. Josep M. Vila d’Abadal, Alcalde de Vic i President de l’Associació de Municipis per la Independència, que ja compta amb tres-cents associats, va parlar extensament sobre el món municipal i el seu paper en el camí cap a la independència i va contestar una sèrie de preguntes en relació amb aquest objectiu. Després d’una llarga, forta i merescuda ovació, el dinar va prosseguir molt animadament, tot comentant les paraules, idees i arguments exposats pel Sr. Vila d’Abadal. Creiem que hem de seguir sovintejant actes com aquest que il·lustren i aixequen els ànims.

Comentar l'article
Enviar a un amic
Imprimir plana

  TORNAR A L'ÍNDEX

Baixa subscripció butlletí: sij@sij.cat
Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats