Associa’t

La condició d’associat implica un compromís personal amb la causa de la independència de Catalunya, constituïda en Estat i integrada a la Unió Europea.

L’Associació explicita aquesta resolució en el seu Manifest Fundacional. Tots els associats són cridats a col·laborar d’acord amb les seves capacitats i vocació personal.

Nom
Cognoms
DNI número
DNI lletra
Adreça
Població
Codi Postal
Email
Telèfon Fixe
Telèfon Mòbil
Professió
Data de naixement
Quota anual
Donatiu voluntari
Domiciliació bancaria

Domiciliació bancaria
Comentari
He llegit i accepto l’avís legal.
La tramesa d'aquest formulari suposa l'inici del procés d'alta com a soci de Sobirania i Justícia. L'alta serà efectiva, d'acord amb els estatuts de l'entitat, tan aviat com hagi estat ratificada per la Junta Directiva.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SOBIRANIA i JUSTÍCIA assegura el tractament confidencial de les dades subministrades, les quals formen part dels nostres fitxers automatitzats amb la finalitat d’informar-vos de les activitats que poden ser del vostre interès a menys que ens indiqueu el contrari. D’acord amb la LOPD podeu exercir el vostre dret a accedir, rectificar o cancel·lar les vostres dades en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a  sij@sij.cat  o per correu postal adreçat a SOBIRANIA I JUSTÍCIA, carrer Providència, núm. 42, 08024 Barcelona.