Fotos: Begonya Masdefiol (IEC)

Sala Massó i Torrents de l’Institut d’Estudis Catalans

Barcelona, 18 de desembre de 2017