Fotografies per gentilesa de Pedro D. Baqués

Barcelona, 17 de març de 2017