Sobirania i Justícia convoca a sòcies i socis a la que serà ja la 9a Assemblea General Ordinària de l’entitat. Deliberarem i prendrem les decisions oportunes encaminades a fer de l’associació un instrument el més eficaç i enfocat possible en aquests propers mesos del 2017, any veritablement decisiu en el camí envers la independència de Catalunya.

L’esdeveniment se celebrarà dimecres, 8 de març, a les 7 de la tarda a la Sala d’Actes de La Casa Elizalde (València, 302, Barcelona).

Ordre del dia:

0.- Salutació de la presidenta
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior assemblea 4/04/2016
2.- Memòria d’activitats 2016
3.- Informe i aprovació, si s’escau, de l’estat dels comptes 2016
4.- Informe altes i baixes de sòcies i socis
5.- Renovació de la junta directiva
6.- Presentació i aprovació, si s’escau, del programa d’activitats 2017
7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2017
8.- Torn obert de paraules

Més informació: sij@sij.cat