Com és habitual per aquestes dates, Sobirania i Justícia celebra l’Assemblea General Ordinària de Sòcies i Socis.

L’Assemblea tindrà lloc dilluns 4 d’abril a les 7 de la tarda a la sala d’actes de La Casa Elizalde (València, 302, Barcelona).
 

Ordre del dia

 

0.- Salutació de la presidenta
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea
2.- Presentació del nou web de Sobirania i Justícia
3.- Memòria d’activitats 2015
4.- Informe i aprovació, si s’escau, de l’estat dels comptes 2015
5.- Informe sobre altes i baixes de socis
6.- Ratificació tresorera i elecció nous membres de la junta directiva
7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del programa d’activitats 2015
8.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2016
9.- Torn obert de paraules

 

Animem a tots els socis a participar-hi!