Sobirania i justícia, associació independentista

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya


Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Les seves finalitats són l'estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica. És una entitat de gran antiguitat i prestigi, i de fort arrelament a Catalunya. La seva fundació primerenca cal fixar-la el 22 de gener de 1777, data en què el president de la Reial Audiència de Catalunya, Felip de Cabanes, en nom del monarca Carles III d'Espanya, aprovà les ordenances de l'Acadèmia de Jurisprudència Teòrico-pràctica, antecedent de l'actual. No fou fins el 1840 que el Col·legi d'Advocats de Barcelona rellençà l'acadèmia de manera real i efectiva. L'any 1936 organitzà el Primer Congrés Jurídic Català. El 1971 organitzà el Segon Congrés Jurídic Català, juntament amb altres entitats jurídiques. L'acadèmia la conformen 36 acadèmics/ques numeraris/es, un nombre reduït d'acadèmics/ques d'honor i els/les acadèmics/ques electes corresponents, totes elles persones doctorades o llicenciades en Dret, distingides per la investigació, l'estudi o la pràctica del Dret i domiciliades en el territori de Catalunya. Ha estat presidida per, entre d'altres, Manuel Duran i Bas, Amadeu Hurtado i Miró, Joan de Déu Trias de Bes, Josep M. Trias de Bes i Giró, Lluís Duran i Ventosa, Antoni Borrell i Soler i Ramon M. Roca i Sastre.

Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats