Sobirania i Justícia, associació independentista
BUTLLETÍ NÚMERO 17
15 DE JUNY 2011

Activitats SiJ


Presentacions informe viabilitat

Manuel Cardeña

La Comissió d'Economia ja ha fet diverses presentacions del nostre Informe en algunes associacions del país i allà on hem anat, l'assistència a l'acte, organitzat per l'entitat acollidora, ha oscil·lat entre les cinquanta i seixanta persones.

L'acte es fa en quatre passos:

1.-Presentació i explicació de qui som, i el perquè la Comissió ha redactat aquest    Informe.
2.-Exposició, per un màxim de dos altres ponents, dels punts de l'Informe que ells considerin més   importants.
3.-Obertura d'un diàleg entre els ponents i els assistents.
4.-Adquisició o entrega de l'Informe a qui el vulgui.

L'acte pot durar entre setanta cinc i noranta minuts, temps que ben sovint és superat perquè la vivacitat del diàleg així ho aconsella. S'utilitza "power point" si la sala ho permet.

Val a dir que d'entrada deixem ben clar que l'objectiu de l'Informe no és pretendre presentar Catalunya com un país egoista que només pensa en el seu benestar material, sinó el d'aclarir que per raons econòmiques la independència de Catalunya és possible i que encara que la llibertat de Catalunya costés pagar un plus, bé valdria la pena el pagar-lo No volem la independència per viure-hi millor, sinó que també la volem principalment, perquè el nostre poble pugui viure dignament en llibertat.

L'experiència no pot ser més positiva. Els dubtes sobre la viabilitat de la independència des del punt de vista econòmic aviat s'esvaeixen i el problema d'assolir-la es veu ben clar que no radica en l'economia, sinó en la dependència, és a dir que és polític. Preguntes del tipus, com continuar estant a Europa; la internacionalització del cas català; camí a seguir per aconseguir-la; la necessària i urgent adopció de la via independentista pels partits polítics d'arrel catalana; la manca de líders.

També es destaca ben sovint el sorprenent que resulta que no hi hagi hagut per part de les forces polítiques catalanes un front comú per evitar aquesta política econòmica contrària a Catalunya, seguida pel Govern de Madrid, un any darrere un altre, amb un efecte acumulatiu de signe negatiu enorme. Les evidències són claríssimes i la gent es pregunta com és que no s'ha posat el crit al cel, denunciant-ho? Aquesta pregunta queda en l'aire. La Comissió ha fet conèixer evidències econòmiques però no li pertoca a ella donar solucions polítiques als problemes concrets.

A les preguntes polítiques que ens plantegen responem que correspon als partits polítics, cadascun amb la seva ideologia, de trobar i preparar el camí de les respostes perquè al nostre entendre, no pot ser d'altra manera. Els partits tenen dues funcions bàsiques, la d'entendre i atendre eficaçment els problemes del dia a dia, tant si estan al govern com a l'oposició, i la de pensar i dissenyar el futur. Tant de bo que en aquest disseny de futur  hi estigui present la independència del nostre país, perquè, els diem, de dur-la a terme, es podran aplicar en la pràctica, probablement, amb una major eficàcia, el contingut de les ideologies respectives. En aquest sentit els partits d'arrel catalana que vulguin la independència de Catalunya, haurien de tenir estudiat un programa i projectar-lo a la seves militàncies respectives.

La Comissió d'Economia està convençuda que cal seguir en la línia de les presentacions de l'Informe, perquè tenen un efecte multiplicador. Les nostres i les de les altres associacions que fan una feina semblant. Només cal comparar amb quina normalitat  es parla avui d'independència amb el què i com se'n parlava no fa pas tant de temps.

L'Informe cal posar-lo al dia contínuament, ja que les xifres es modifiquen amb el temps i les noves aportacions i punts de vista econòmics així ho aconsella. Això darrer ho pensem fer a través d'addendes a l'Informe actual. El seu contingut conceptual és absolutament vigent.

Per tant, a les persones que llegeixin aquest article i que ocupin o tinguin influència en alguna associació de tipus cultural, econòmica, cooperativa, ateneu... i que creguin interessant que el contingut de l'Informe sigui divulgat dins de la seva associació, els  demanem que es posin  en contacte amb nosaltres per tal de posar-nos d'acord. Els autors de l'Informe estan disposats a desplaçar-se al lloc i hora convingudes, voluntàriament, no cal dir-ho, per fer-ho possible. En aquest sentit és especialment important que aquests actes es podessin celebrar, preferentment, per raons d'eficàcia pràctica i necessitat política, dins l'àrea metropolitana de Barcelona, sense excloure, naturalment cap altre lloc.

Comentar l'article
Enviar a un amic
Imprimir plana

  TORNAR A L'ÍNDEX

Baixa subscripció butlletí.
Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats