Sobirania i Justícia, associació independentista
BUTLLETÍ NÚMERO 15
15 D'ABRIL 2011

Catalunya al món


Catalunya s'oposa a una austeritat "insensata"

Victor Mallet

Artur Mas, president de Catalunya, regió autònoma d'Espanya, ha compromès la seva administració a una austeritat rigorosa però ha rebutjat per "destructives" i "insensates" les retallades en despesa exigides pel govern central per l'acompliment dels objectius de dèficit de les regions pel 2011.

El Sr. Mas, en una conferència adreçada a dirigents empresarials a Madrid dilluns passat, també va anunciar estar impulsant un "pacte fiscal" entre els agents socials catalans a fi i efecte de reclamar per a la regió un nou tracte amb Espanya que redueixi la contribució neta catalana a la hisenda nacional.

La contundència en l'expressió d'aquests requeriments, d'impacte tant immediat com a llarg termini, per part del Sr. Mas -un nacionalista català el partit del qual, Convergència i Unió, constituí el govern després de les eleccions el mes de novembre- podria inquietar als inversors de deute sobirà ja preocupats pel dèficit públic espanyol.

Espanya és un del països més descentralitzats d'Europa i els governs regionals hauran d'implementar una disciplina financera si el país vol encarar els seus problemes en aquest àmbit i asserenar les temences dels invesors.

La posició adoptada per Catalunya també té conseqüències pel que fa al conjunt espanyol. És una de les àrees més riques i industrialitzades d'Espanya i la seva economia iguala en dimensió a la de Portugal. La regió va manifestar la necessitat d'aconseguir entre 10€ i 11€ mil milions enguany per fer front al dèficit i al pagament del deute vençut.

Dilluns va signar un emprèstit, a quatre anys, de 400€ milions amb el banc espanyol Santander; a més a més, personal autoritzat va anunciar que s'havien col·locat uns altres 400€ milions en obligacions, a dos anys, a inversors locals i internacionals a un rèdit del 5,5%.

Les 17 regions espanyoles han superat conjuntament l'objectiu de dèficit fixat l'any passat des de Madrid del 2,4% del Producte Interior Brut (PIB) i si el dèficit públic espanyol s'ha escurçat complint les previsions és perquè el govern central ha elevat el percentatge de l'objectiu.

El dèficit català del 2010, sota l'administració de l'anterior govern regional, es va enfilar fins al 3,9% del PIB, o sia, fins als 7,5€ mil milions, va explicar el Sr. Mas, fent urgent la necessitat d'aplicar una retallada del 10% en les despeses d'operació que va qualificar d'ajustament crític i sense precedents. "Patim un tumor però el mantindrem sota control, previndrem la metàstasi i l'extirparem".

No obstant això, va fer del tot palès que Catalunya evitava comprometre's a l'objectiu de dèficit regional d'aquest any que és del 1,3% del PIB si no era amb l'ajut del govern central rebutjant retallades "destructives" o idees "insensates" com el tancament d'hospitals.

Va instar a un nou pacte per reduir el 9% del PIB que, segons ell, Catalunya transfereix anualment a la resta d'Espanya.

"És inacceptable que algunes regions hagin de posar aquests recursos a sobre la taula a perpetuïtat sense que mai res no canviï" afirmà fent un paral·lelisme entre la cancel·lació dels fons per Espanya de la Unió Europea el 2013 i la reducció que esperava aconseguir de les transferències catalanes a la resta de l'estat.

"El que s'esdevé a Europa s'ha d'esdevenir a Espanya" va dir. "A Espanya, la gent ha viscut per sobre de les seves possibilitats. A Catalunya, nosaltres estem vivint per sota de les nostres".

En una altra reclamació d'autogestió catalana, el Sr. Mas explicà que la regió no s'oposa al pla governamental de privatitzar els aeroports de Madrid i Barcelona, la capital catalana, però vol que siguin els interessos catalans els que acabin controlant l'aeropot del Prat".


Article publicat al Financial Times el 28 de març

Comentar l'article
Enviar a un amic
Imprimir plana

  TORNAR A L'ÍNDEX

Baixa subscripció butlletí.
Sobirania i Justícia, Associació Independentista.
Rambla de Catalunya 61, 5è 3a, 08007 - Correu-e: sij@sij.cat
© 2009 Sobirania i Justícia. Tots els drets reservats